Villkor För Affiliates 

 

Avtal

Detta avtal ingås mellan PetAmore Handelsbolag (doggyamore.com), och Er, nedan kallad "Affiliate".

Marknadsföringsmaterial

doggyamore.com tillhandahåller marknadsföringsmaterial i form av banners, textlänkar och produktspecifika annonser. 

 

Cockies

doggyamore.com betalar ut ersättning på köp som görs av besökare som förmedlas via affiliaten. doggyamore.com använder cookies för att med hjälp av en unik kod identifiera vilken affiliate som förmedlade kunden.

 

Provision

För genomförda köp via Affiliatens unika kod, betalar vi en provision på 40% på varuvärdet, exklusive moms, expeditionsavgifter och fraktkostnader. doggyamore.com förbehåller sig rätten att gå in och ändra affiliates provision om köp går tillbaka på grund av returrätt.

 

Utbetalning

Affiliaten begär själv efter överenskommelse med doggyamore.com när innestående pengar ska utbetalas, dock så måste summan överstiga 1000 kr. Utbetalning sker till det konto Affiliate uppgivit. Det åligger affiliaten att ansvara för att uppgifterna är korrekta.

 

F-skatt

Ett krav för att få vara med i affiliateprogrammet är att Affiliate är innehavare av F-skatt. Detta ska styrkas med kopia.

 

Affiliaten ansvar

Det är förbjudet att placera textlänkar eller reklambanners för doggyamore.com på hemsidor som innehåller material som bryter som gällande lag i Sverige. Affiliaten ska lämna korrekta uppgifter vid registrering av affiliatekontot, och accepterar därmed avtalet med dess villkor.

 

Ändringar i avtalet

doggyamore.com förbehåller sig rätten att när som helst under gällande avtalsperiod, förändra innehållet i detta avtal. Det åligger Affiliaten att hålla sig ajour med gällande avtal.

 

Uppsägning av avtal

Parterna har rätt att avsluta avtalet med omedelbar verkan. En skriftlig uppsägning av avtalet ska skickas via e-post eller vanlig post. Eventuell innestående provision utbetalas i samband med uppsägningen. Överlåtelse av provision till annan part är ej tillåtet. doggyamore.com äger rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan för Affiliate som missbrukat eller försökt missbruka affiliateprogrammet. Vidare förbehåller vi oss rätten att beslagta innestående belopp och/eller driva rättsliga efterspel mot en Affiliate som bryter mot detta avtal.     

Kom igång!